Termőföld

A mezőgazdaság a magyar gazdaság szerves, meghatározó része, speciális jogi szabályozása igen szerteágazó, ezért a termőfölddel kapcsolatos ügyek nagy jártasságot igényelnek. 

Tapasztalatommal igyekszem elősegíteni az ügyfeleim igényeit leginkább kielégítő ügyletek teljes körű lebonyolítását. A termőföldekkel kapcsolatos adásvételi, földhaszonbérleti, vagy használati szerződések megkötése, módosítása, felbontása, az ezzel kapcsolatos minden hatósági ügyintézés és az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés is a tevékenységi körömbe tartozik. A vadásztársaságokkal, hegyközségekkel összefüggő feladatok szorosan kapcsolódnak a termőföldekhez, de a mezőgazdasági termékértékesítési és egyéb szerződések is az agrárjog körébe tartoznak.