Fizetési meghagyás és végrehajtás

A követelések gyors érvényesítésének módja a közjegyző előtt folyó elektronikus eljárás, a fizetési meghagyás. A formanyomtatványt elektronikus kitöltését követően minősített elektronikus aláírással és időbélyegzővel kell megküldeni a közjegyző számára, ahogyan a fizetési meghagyással szembeni ellentmondás is ilyen módon küldhető meg. Ellentmondás esetén az eljárás peres eljárássá alakul, mely a bíróság előtt folyik tovább, immár nem elektronikus úton. Ezen ügyekben az okiratok megszerkesztésén és a jogszabály által megkövetelt formában és módon történő továbbításán túl szükség esetén ügyfeleim peres képviseletét is ellátom.

Amennyiben a fizetési meghagyással indult eljárásban a jogerős döntés meghozatalát követően elmarad az adós önkéntes teljesítése, végrehajtással érvényesíthető a követelés, melyhez szükséges végrehajtási lap szintén elektronikus úton továbbítandó a közjegyző felé.