Peres- és peren kívüli képviselet, képviselet a bírósági közvetítői eljárásban

A jogviták általában több módon oldhatók meg, így amennyiben lehet, a felek közötti egyezség létrehozására törekszem, tanácsaimmal, javaslataimmal segíthetem az ügyfelem számára is kedvező megegyezést. Az esetek egy részében azonban még a leggondosabb előrelátás és a megegyezésre törekvés mellett is elkerülhetetlen, hogy a felek vitás ügyében bíróság döntsön peres, vagy nemperes eljárásban. 

A képviselet – a megbízás tartalma szerint – magában foglalja a keresetlevél, illetve az ellenkérelem, előkészítő iratok, beadványok, fellebbezés, perújítási és felülvizsgálati kérelem és ellenkérelem szerkesztését, kiterjed az elsőfokú eljárásra, a rendes és a rendkívüli perorvoslati, valamint a határozatok végrehajtásával kapcsolatos eljárásokra is.