Elektronikus cégügyek

A Céginformációs Szolgálat és irodám között on-line kapcsolat áll fenn, mely révén gyorsan megismerhetők bármely cég bejegyzett hatályos, vagy már törölt adatai, illetve a korábban letétbe helyezett mérlegadatai. Ezen információk cégalapításkor, cégfelvásárláskor, részesedés vásárlásakor, vagy egy üzleti döntés meghozatalakor egyaránt rendkívül fontosak lehetnek. Lehetőség van arra is, hogy a „figyelés” szolgáltatás igénybevételével a megjelölt céggel kapcsolatos információknak a Cégközlönyben való megjelenéséről, illetve a cégnyilvántartásba bejegyzett adatok változásáról haladéktalanul értesítés érkezzen, mely sok esetben (pl. felszámolási eljárásba történő hitelezői bekapcsolódáskor) felbecsülhetetlen értékkel bír.

A cégeljárás 2008. óta kizárólag elektronikus formában zajlik, a kérelmeket – legyen az bejegyzés, módosítás, vagy törlés – elektronikus okirat formájában, időbélyegzővel és minősített elektronikus aláírással ellátva kell az illetékes cégbíróság számára benyújtani, az illetéket átutalással kell leróni, a cégbíróság pedig elektronikus úton küldi meg végzéseit. Irodám technikai eszközei lehetővé teszik az elektronikus cégeljáráshoz az okiratok gyors és hatékony elektronikus okirati formába történő alakítását, jogszabályban előírt módon történő továbbítását, tárolását és archiválását.