Cégjog

A gazdasági társaságokkal (kft., bt., rt.) kapcsolatos feladatok a cégalapítástól a különböző okokból és módon történő változásain és a cég működésével kapcsolatos ügyeken át annak megszűnését foglalják magukban (az elektronikus cégügyekről bővebben itt (link)).

Tevékenységi köröm felöleli a cégek alapításához, módosításához, a különböző átalakulásokhoz (beolvadás, szétválás, fúzió, stb.), megszűnéséhez kapcsolódó valamennyi okirat elkészítését. Az alapító okirat elkészítésének egyedi és a törvényi minta szerinti módja egyaránt ügyvédi ellenjegyzéshez kötött, a cég bejegyzésével, módosításával és törlésével kapcsolatos okiratokat az ügyvéd hitelesíti. 

Ezen túlmenően ügyvédként széleskörű tájékoztatást adhatok a cégalapítással összefüggő kérdésekben, illetve a tagok, vezető tisztségviselők jogállásával kapcsolatban. A cégek működése során több közgyűlés, taggyűlés lefolytatása szükséges, melyben célszerű ügyvéd részvétele is a dokumentumok elkészítéséhez, jogi tanácsadáshoz. A társasági részesedések átruházása részvény, illetve üzletrész adásvételi szerződéssel történhet, melynek elkészítésével, cégnyilvántartási ügyintézésével kapcsolatos feladatokat szintén ellátom. 

A társaság megszűnése történhet felszámolási, végelszámolási, vagy csődeljárás keretében, melyben az okiratok elkészítésén túl a cég képviseletét is ellátom, ahogyan képviselem a céget a cégbírósági eljárásokban is (pl. törvényességi felügyeleti eljárás).