Büntetőjog és szabálysértési jog

Egy büntetőeljárás kihatással lehet az egész életre, akár tanúként, sértettként, vagy éppen terheltként kerül kapcsolatba ezzel az eljárással. Fontos ezért, hogy már az első kihallgatástól a bíróság előtti eljárásig és a jogorvoslati eljárásokban is képviseljem és jogairól, kötelezettségeiről az ügyfél érdekeit szem előtt tartva tájékoztassam ügyfeleimet. A feltételek fennállása esetén részt veszek a büntetőjogi mediációban, a sértett és a terhelt közötti közvetítésben, mellyel sok esetben elkerülhető a büntetőeljárással járó hosszadalmas, megterhelő procedúra.

Tevékenységi körömbe tartozik a büntetőjogi tanácsadáson túl a tanú és sértett jogi képviselete, feljelentés elkészítése, a bűncselekménnyel összefüggő magánjogi kártérítési igények, a szükséges és lehetséges indítványok (pl. zár alá vétel) szakszerű megfogalmazása és előterjesztése a büntetőeljárás minden szakaszában.

A különféle bűncselekmények miatt indult büntetőeljárások minden szakaszában – a nyomozástól a bírósági szakon át a jogorvoslati eljárásokig – ellátom ügyfeleim terhelti védelmét. 

A kisebb súlyú büntetendő cselekmények miatt indult szabálysértési eljárásokban ellátom az eljárás alá vont személyek képviseletét az első fokú eljárástól a jogorvoslati eljárásokig, illetve az előkészítő és a bíróság előtti eljárásokban egyaránt.